Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
GUGiK-1.00 - sprawozdanie o mapie zasadniczej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Informacje o mapie zasadniczej Mapa zasadnicza dla terenów miast
  • ha
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia
2 Informacje o mapie zasadniczej Mapa zasadnicza dla terenów wiejskich
  • ha
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia
3 Informacje o mapie zasadniczej Mapa zasadnicza wymagająca przetworzenia z postaci wektorowej
  • ha
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia
4 Informacje o mapie zasadniczej Mapa zasadnicza wymagająca przetworzenia z postaci hybrydowej
  • ha
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia
5 Informacje o mapie zasadniczej Mapa zasadnicza wymagająca przetworzenia z postaci analogowej
  • ha
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia