Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MS-ZK-2 - miesięczne sprawozdanie o zatrudnieniu tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zatrudnienie ewidencyjne osadzonych Zatrudnienie ewidencyjne osadzonych (w dniu sprawozdawczym)
 • Wyszczególnienie - wiersz (ZK02_1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (ZK02_1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Zatrudnienie osadzonych w miesiącu rozliczeniowym Zatrudnienie osadzonych w miesiącu rozliczeniowym
 • Wyszczególnienie - wiersz (ZK02_2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (ZK02_2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • tys. szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Zobowiązania alimentacyjne osadzonych Zobowiązania alimentacyjne osadzonych
 • Zobowiązani z mocy wyroku (zajęcie egzekucyjne w jednostce SW) (ZK02_3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (ZK02_3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Obciążenia administracyjne respondentów Obciążenia administracyjne respondentów
 • Wyszczególnienie - wiersz (ZK02_4_W)
 • Liczba (ZK02_4_K)
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego