Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MS-DB7 - sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń Wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (rozdział 75514 w układzie kosztowym)
 • Wyszczególnienie - wiersz (DB07_1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (DB07_1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Pracownicy delegowani Pracownicy delegowani
 • Wyszczególnienie - wiersz (DB07_2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (DB07_2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Obciążenia administracyjne respondentów Obciążenia administracyjne respondentów
 • Wyszczególnienie - wiersz (DB07_3_W)
 • Liczba (DB07_3_K)
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego