Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
RRW-5 - sprawozdanie z działalności i stanu sanitarnego obiektów, w których produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność weterynaryjna Niezgodności stwierdzone w obiektach, w których produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego
 • Rodzaj obiektu, w którym produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego
 • Rodzaje niezgodności w obiektach, w których produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Działalność weterynaryjna Decyzje administracyjne związane z niezgodnościami w obiektach, w których produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego
 • Rodzaj obiektu, w którym produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego
 • Podstawy decyzji administracyjnych w przypadku wystąpienia niezgodności w obiektach, w których produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Działalność weterynaryjna Obiekty nadzorowane, w których produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego
 • Rodzaj obiektu, w którym produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Działalność weterynaryjna Obiekty skontrolowane, w których produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego
 • Rodzaj obiektu, w którym produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Działalność weterynaryjna Kontrole obiektów związanych z produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Kontrole obiektów związanych z produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Działalność weterynaryjna Naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Rodzaje sankcji za naruszenie przepisów weterynaryjnych dot. bezpieczeństwa żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Działalność weterynaryjna Naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Naruszenie przepisów weterynaryjnych - sankcje
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok