Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Kontrole obiektów związanych z produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego
Pozycja grupowania:
Kontrole obiektów związanych z produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego
Jednostka
miary
Ogółem
środków transportu o złym stanie sanitarnym
środków transportu