Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Niezgodności stwierdzone w obiektach, w których produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego
Pozycja grupowania:
Rodzaj obiektu, w którym produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego
Pozycja grupowania:
Rodzaje niezgodności w obiektach, w których produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego
Jednostka
miary
Suma (1.1,1.2)naruszenie wymagań dotyczących pomieszczeń żywnościowych
Suma (1.1,1.2)naruszenie wymagań dotyczących sprzętu i wyposażenia
Suma (1.1,1.2)naruszenie wymagań dotyczących zagospodarowania odpadów żywnościowych, UPPZ, w tym SRM
Suma (1.1,1.2)naruszenie wymagań dotyczących jakości wody
Suma (1.1,1.2)naruszenie wymagań dotyczących higieny osobistej pracowników i szkoleń
Suma (1.1,1.2)naruszenie wymagań dotyczących zachowania łańcucha chłodniczego
Suma (1.1,1.2)naruszenie wymagań dotyczących zabezpieczenia przed szkodnikami i ich zwalczania
Suma (1.1,1.2)naruszenie wymagań dotyczących obróbki cieplnej
Suma (1.1,1.2)naruszenie wymagań dla opakowań i materiałów opakowaniowych
Suma (1.1,1.2)naruszenie wymagań dotyczących traceability i znakowania
Suma (1.1,1.2)naruszenie specyficznych wymagań określonych w rozp. 853/2004
Suma (1.1,1.2)naruszenie wymagań dotyczących systemu HACCP
Suma (1.1.1, 1.1.2,1.1.3-1.1.16)naruszenie wymagań dotyczących pomieszczeń żywnościowych
Suma (1.1.1, 1.1.2,1.1.3-1.1.16)naruszenie wymagań dotyczących sprzętu i wyposażenia
Suma (1.1.1, 1.1.2,1.1.3-1.1.16)naruszenie wymagań dotyczących zagospodarowania odpadów żywnościowych, UPPZ, w tym SRM
Suma (1.1.1, 1.1.2,1.1.3-1.1.16)naruszenie wymagań dotyczących jakości wody
Suma (1.1.1, 1.1.2,1.1.3-1.1.16)naruszenie wymagań dotyczących higieny osobistej pracowników i szkoleń
Suma (1.1.1, 1.1.2,1.1.3-1.1.16)naruszenie wymagań dotyczących zachowania łańcucha chłodniczego
Suma (1.1.1, 1.1.2,1.1.3-1.1.16)naruszenie wymagań dotyczących zabezpieczenia przed szkodnikami i ich zwalczania
Suma (1.1.1, 1.1.2,1.1.3-1.1.16)naruszenie wymagań dotyczących obróbki cieplnej
Suma (1.1.1, 1.1.2,1.1.3-1.1.16)naruszenie wymagań dla opakowań i materiałów opakowaniowych
Suma (1.1.1, 1.1.2,1.1.3-1.1.16)naruszenie wymagań dotyczących traceability i znakowania
Suma (1.1.1, 1.1.2,1.1.3-1.1.16)naruszenie specyficznych wymagań określonych w rozp. 853/2004
Suma (1.1.1, 1.1.2,1.1.3-1.1.16)naruszenie wymagań dotyczących systemu HACCP
Suma (1.1.1.1-1.1.1.3)naruszenie wymagań dotyczących pomieszczeń żywnościowych
Suma (1.1.1.1-1.1.1.3)naruszenie wymagań dotyczących sprzętu i wyposażenia
Suma (1.1.1.1-1.1.1.3)naruszenie wymagań dotyczących zagospodarowania odpadów żywnościowych, UPPZ, w tym SRM
Suma (1.1.1.1-1.1.1.3)naruszenie wymagań dotyczących jakości wody
Suma (1.1.1.1-1.1.1.3)naruszenie wymagań dotyczących higieny osobistej pracowników i szkoleń
Suma (1.1.1.1-1.1.1.3)naruszenie wymagań dotyczących zachowania łańcucha chłodniczego
Suma (1.1.1.1-1.1.1.3)naruszenie wymagań dotyczących zabezpieczenia przed szkodnikami i ich zwalczania
Suma (1.1.1.1-1.1.1.3)naruszenie wymagań dotyczących obróbki cieplnej
Suma (1.1.1.1-1.1.1.3)naruszenie wymagań dla opakowań i materiałów opakowaniowych
Suma (1.1.1.1-1.1.1.3)naruszenie wymagań dotyczących traceability i znakowania
Suma (1.1.1.1-1.1.1.3)naruszenie specyficznych wymagań określonych w rozp. 853/2004
Suma (1.1.1.1-1.1.1.3)naruszenie wymagań dotyczących systemu HACCP
Chłodnie składowe wolnostojącenaruszenie wymagań dotyczących pomieszczeń żywnościowych
Chłodnie składowe wolnostojącenaruszenie wymagań dotyczących sprzętu i wyposażenia
Chłodnie składowe wolnostojącenaruszenie wymagań dotyczących zagospodarowania odpadów żywnościowych, UPPZ, w tym SRM
Chłodnie składowe wolnostojącenaruszenie wymagań dotyczących jakości wody
Chłodnie składowe wolnostojącenaruszenie wymagań dotyczących higieny osobistej pracowników i szkoleń
Chłodnie składowe wolnostojącenaruszenie wymagań dotyczących zachowania łańcucha chłodniczego
Chłodnie składowe wolnostojącenaruszenie wymagań dotyczących zabezpieczenia przed szkodnikami i ich zwalczania
Chłodnie składowe wolnostojącenaruszenie wymagań dotyczących obróbki cieplnej
Chłodnie składowe wolnostojącenaruszenie wymagań dla opakowań i materiałów opakowaniowych
Chłodnie składowe wolnostojącenaruszenie wymagań dotyczących traceability i znakowania
Chłodnie składowe wolnostojącenaruszenie specyficznych wymagań określonych w rozp. 853/2004
Chłodnie składowe wolnostojącenaruszenie wymagań dotyczących systemu HACCP
Zakłady przepakowywania - niezależnenaruszenie wymagań dotyczących pomieszczeń żywnościowych
Zakłady przepakowywania - niezależnenaruszenie wymagań dotyczących sprzętu i wyposażenia
Pierwsza
1
   
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
   
19
Nastepna
Ostatnia