Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
EHIS-1 - europejskie ankietowe badanie zdrowia. Kwestionariusz gospodarstwa domowego
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
EHIS-1 - europejskie ankietowe badanie zdrowia. Kwestionariusz gospodarstwa domowego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Osoby w gospodarstwie domowym;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 0,2%
Jednorazowo od 15 września do 31 grudnia 2019 r.;

dobrowolne
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni;
ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aktywność ekonomiczna. Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Dane identyfikacyjne. Dochody gospodarstw domowych. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Status na rynku pracy.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Kraj obywatelstwa. Kraj urodzenia. Płeć. Poziom wykształcenia. Stan cywilny. Zawód wykonywany.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.19
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019