Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
EHIS-1 - europejskie ankietowe badanie zdrowia. Kwestionariusz gospodarstwa domowego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Przyczyny niezrealizowania wywiadu w gospodarstwie domowym Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
2 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
3 Cechy demograficzne osób Rok urodzenia Zmienna określająca czas
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
4 Dane identyfikacyjne Numer matki / ojca / współmałżonka lub partnera
 • numer matki/ojca/małżonka lub partnera
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
5 Obywatelstwo, kraj urodzenia Kraj urodzenia respondenta Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
6 Obywatelstwo, kraj urodzenia Obywatelstwo respondenta Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
7 Obywatelstwo, kraj urodzenia Kraj urodzenia ojca Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
8 Obywatelstwo, kraj urodzenia Kraj urodzenia matki Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
9 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Poziom najwyższego ukończonego wykształcenia (dla osób w wieku 13 lat i więcej) Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
10 Cechy demograficzne osób Stan cywilny prawny Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
11 Dane identyfikacyjne Dane identyfikacyjne gospodarstwa domowego Zmienna identyfikacyjna
12 Cechy demograficzne osób Czy żyje Pan / i w związku z osobą z tego gospodarstwa Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
13 Aktywność ekonomiczna Czy Pan / Pani uważa się głównie za? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
14 Status na rynku pracy Jaki jest / był Pana / Pani status zatrudnienia w głównym miejscu pracy? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
15 Aktywność ekonomiczna W jakim wymiarze godzin Pan / Pani pracuje / pracował(-ła) w głównym miejscu pracy Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
16 Aktywność ekonomiczna W jakim zawodzie Pan / Pani pracuje lub ostatnio pracował( ła) w głównym miejscu pracy? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
17 Aktywność ekonomiczna Jaki rodzaj działalności prowadzi / prowadziła instytucja (firma), która jest / była ostatnio Pana / Pani głównym miejscem pracy? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
18 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Realizacja wywiadu Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
19 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Jakie są źródła utrzymania gospodarstwa domowego Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
20 Cechy społeczno-ekonomiczne osób A jakie było główne źrodło utrzymania Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
21 Dochody gospodarstw domowych Jaki dochód netto uzyskało Pana / i gospodarstwo domowe w poprzednim miesiącu
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • ostatni miesiąc
22 Dochody gospodarstw domowych Proszę podac przybliżony poziom miesięcznych dochodów netto gospodarstwa domowego w poprzednim miesiącu Zmienna jakościowa
 • poprzedni miesiąc