Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dane identyfikacyjne gospodarstwa domowego
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Numer osoby
Symbol pozycji Nazwa pozycji
18 18
10 10
1 1
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
20 20
19 19