Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
załącznik do sprawozdania M-01 - zasoby mieszkaniowe, zieleń osiedlowa
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Tereny zieleni Posiadanie zieleni osiedlowej
 • Odpowiedzi tak/nie
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
2 Dane identyfikacyjne REGON jednostki zarządzającej zasobami mieszkaniowymi lub administratora Zmienna identyfikacyjna
3 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
4 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
5 Tereny zieleni Powierzchnia terenów zieleni osiedlowej
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Tereny zieleni Długość żywopłotów formowanych i nieformowanych
 • mb
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna