Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
L-02 - sprawozdanie o zadrzewieniach
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Zadrzewienia Sadzenie drzew
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Zadrzewienia Sadzenie drzew na nieużytkach poprzemysłowych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Zadrzewienia Sadzenie krzewów
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Zadrzewienia Sadzenie krzewów na nieużytkach poprzemysłowych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Zadrzewienia Powierzchnia zadrzewień
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Zadrzewienia Pozyskanie grubizny z zadrzewień
 • m3
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Zadrzewienia Pozyskanie grubizny liściastej z zadrzewień
 • m3
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
9 Zadrzewienia Pozyskanie drewna wielkowymiarowego z zadrzewień
 • m3
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
10 Zadrzewienia Pozyskanie drewna wielkowymiarowego liściastego z zadrzewień
 • m3
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
11 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
12 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety