Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
TK-3 - sprawozdanie o przewozach pasażerów transportem kolejowym
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Przewozy pasażerów Przewozy pasażerów
 • Transport kolejowy
 • Kierunek komunikacji
 • Rodzaj taryfy pociągów
 • Rodzaj klasy pociągów
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Przewozy pasażerów Praca przewozowa przy przewozie pasażerów
 • Transport kolejowy
 • Kierunek komunikacji
 • Rodzaj taryfy pociągów
 • Rodzaj klasy pociągów
Rozwiń grupowanie
 • tys. pas km
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Przewozy pasażerów Przewozy pasażerów
 • Transport kolejowy
 • Kierunek komunikacji
 • Rodzaj biletów
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Przewozy pasażerów Praca przewozowa przy przewozie pasażerów
 • Transport kolejowy
 • Kierunek komunikacji
 • Rodzaj biletów
Rozwiń grupowanie
 • tys. pas km
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Przewozy pasażerów Przewozy pasażerów
 • Transport kolejowy
 • Kierunek komunikacji
 • Wagony sypialne i kuszetki
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Przewozy pasażerów Przewozy pasażerów
 • Transport kolejowy
 • Kierunek w komunikacji międzynarodowej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Przewozy pasażerów Praca przewozowa przy przewozie pasażerów
 • Transport kolejowy
 • Kierunek w komunikacji międzynarodowej
Rozwiń grupowanie
 • tys. pas km
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Przewozy pasażerów Przewozy pasażerów
 • Transport kolejowy
 • Kierunek w komunikacji krajowej
 • Rodzaj klasy pociągów
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Przewozy pasażerów Praca przewozowa przy przewozie pasażerów
 • Transport kolejowy
 • Kierunek w komunikacji krajowej
 • Rodzaj klasy pociągów
Rozwiń grupowanie
 • tys. pas km
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Przewozy pasażerów Przewozy pasażerów
 • Transport kolejowy
 • Pasażerowie odprawieni
 • Województwa
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Przewozy ładunków Przewozy ładunków
 • Transport kolejowy
 • Przesyłki ekspresowe
 • Kierunek transportu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Przewozy ładunków Praca przewozowa przy przewozie ładunków
 • Transport kolejowy
 • Przesyłki ekspresowe
 • Kierunek transportu
Rozwiń grupowanie
 • tys. t km
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
14 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety