Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Praca przewozowa przy przewozie pasażerów
Pozycja grupowania:
Transport kolejowy
Pozycja grupowania:
Kierunek komunikacji
Pozycja grupowania:
Rodzaj klasy pociągów
Jednostka
miary
Transport kolejowyOgółemI klasa
Transport kolejowyOgółemII klasa
Transport kolejowyTransport krajowy (Komunikacja krajowa)I klasa
Transport kolejowyTransport krajowy (Komunikacja krajowa)II klasa
Transport kolejowyTransport międzynarodowy (Komunikacja międzynarodowa)I klasa
Transport kolejowyTransport międzynarodowy (Komunikacja międzynarodowa)II klasa