Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przewozy pasażerów
Pozycja grupowania:
Transport kolejowy
Pozycja grupowania:
Kierunek w komunikacji międzynarodowej
Jednostka
miary
Transport kolejowyPrzyjazdy
Transport kolejowyWyjazdy
Transport kolejowyTranzyt