Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przewozy pasażerów
Pozycja grupowania:
Transport kolejowy
Pozycja grupowania:
Pasażerowie odprawieni
Pozycja grupowania:
Województwa
Jednostka
miary
Transport kolejowyPasażerowie odprawieniPolska
Transport kolejowyPasażerowie odprawieniWojewództwa