Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
ŁP-4 - zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie operatorów pocztowych, usługach i placówkach pocztowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Infrastruktura i usługi pocztowe Operatorzy pocztowi
 • Obszar działania
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Infrastruktura i usługi pocztowe Operatorzy pocztowi
 • Województwa
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Infrastruktura i usługi pocztowe Przesyłki kurierskie
 • Kierunek świadczonych usług
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Infrastruktura i usługi pocztowe Przesyłki listowe
 • Kierunek świadczonych usług
 • Podział przesyłek
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Infrastruktura i usługi pocztowe Paczki pocztowe
 • Kierunek świadczonych usług
 • Podział paczek
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Infrastruktura i usługi pocztowe Inne usługi pocztowe
 • Kierunek świadczonych usług
 • Rodzaje innych usług
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Infrastruktura i usługi pocztowe Placówki pocztowe
 • Charakter miejscowości
 • Rodzaj operatora
 • Województwa
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Infrastruktura i usługi pocztowe Skrzynki pocztowe nadawcze
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
10 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety