Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MS-S20z - sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów (według właściwości rzeczowych)
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ewidencja spraw Ewidencja spraw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20Z_1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20Z_1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Ewidencja spraw Ewidencja i przyczyny ponownych wpisów oraz rodzaje załatwień spraw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20Z_1.1_W)
 • Repertorium Ns (S20Z_1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Ewidencja spraw Ewidencja spraw które wpłynęły drogą elektroniczną (art. 6943 § 3 k.p.c.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20Z_1.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20Z_1.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Sprawy niezałatwione Sprawy niezałatwione od dnia pierwszego wpływu do sądu
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20Z_2.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20Z_2.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Czas trwania postępowania sądowego Czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji sprawy do dnia wydania orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20Z_2.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20Z_2.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Liczba spraw załatwionych przez sędziów i referendarzy Liczba spraw załatwionych przez sędziów i referendarzy
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20Z_3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20Z_3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Skargi Ewidencja i struktura załatwień spraw wpisanych do repertorium na skutek skargi na orzeczenie / zarządzenie referendarza
 • Sprawy (S20Z_3.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20Z_3.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Skargi Ewidencja skarg na orzeczenia / zarządzenia referendarzy kończące postępowanie
 • Skargi (S20Z_3.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20Z_3.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
9 Skargi Ewidencja i struktura załatwień skarg na orzeczenie / zarządzenie referendarza nie kończące postępowania w sprawie (skargi, które nie skutkują wpi-saniem sprawy pod nowy numer do repertorium)
 • Skargi (S20Z_3.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20Z_3.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
10 Kontrolka skarg Kontrolka skarg w sprawach cywilnych (w wydziale, którego sprawy skarga dotyczy) (§ 44851. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej ;
 • Skargi na pracę sądu (S20Z_4_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20Z_4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
11 Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału) Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału)
 • Sędziowie w wydziałach Rejestru Zastawów (S20Z_5.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20Z_5.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
12 Obsada Sądu (Wydziału) Obsada Sądu (Wydziału)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20Z_5.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20Z_5.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
13 Obciążenia administracyjne respondentów Obciążenia administracyjne respondentów
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20Z_6_W)
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego