Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
ZD-C - badanie organizacji i rozkład czasu pracy - ankieta modułowa BAEL
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
Brak danych do wyświetlenia