Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MRPiPS-02 - sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Fundusz Pracy Wydatki Funduszu Pracy
  • Wydatki Funduszu Pracy
Rozwiń grupowanie
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • koniec miesiąca
  • od początku roku do końca miesiąca
2 Fundusz Pracy Bezrobotni / miejsca
  • Wydatki Funduszu Pracy
Rozwiń grupowanie
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • koniec miesiąca
3 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
  • Wydatki Funduszu Pracy
Rozwiń grupowanie
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca miesiąca