Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MS-S11/12r - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ewidencja spraw Ewidencja spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – ogółem
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11R_1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Ewidencja spraw Ewidencja spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11R_1.1.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11R_1.1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Ewidencja spraw Załatwienia skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem (dział 1.1.1 wiersz 23 rubryka 4 lit. a)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11R_1.1.1.A_W)
 • Liczby spraw (S11R_1.1.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Ewidencja spraw Ewidencja spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych – wg rodzajów podmiotów
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11R_1.1.1.B_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11R_1.1.1.B_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Ewidencja spraw Ewidencja spraw z zakresu prawa pracy
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11R_1.1.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11R_1.1.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Ewidencja spraw Wpływ spraw (liczba), w których z roszczeniem wystąpiła większa grupa pracowników (dział 1.1.2. wiersz 2 rubryka 2 lit. a)
 • Liczby spraw (S11R_1.1.2.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Ewidencja spraw Załatwienie spraw (liczba), w których z roszczeniem wystąpiła większa grupa pracowników (dział 1.1.2. wiersz 2 rubryka 3 lit. b)
 • Liczby spraw (S11R_1.1.2.B_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Ewidencja spraw Wydane nakazy zapłaty (dział 1.1.2 wiersz 90 kolumna 4 lit. c)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11R_1.1.2.C_W)
 • Liczby spraw (S11R_1.1.2.C_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
9 Ewidencja spraw Załatwienia skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem (dział 1.1.2 wiersz 111 kolumna 3 lit. d)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11R_1.1.2.D_W)
 • Liczby spraw (S11R_1.1.2.D_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
10 Sprawy mediacyjne Sprawy mediacyjne
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11R_1.1.2.E_W)
 • Liczba (S11R_1.1.2.E_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
11 Liczba wyznaczonych ławników Liczba wyznaczonych ławników
 • Liczba (S11R_1.1.2.F_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
12 Ewidencja spraw Oddalono sprawę w wyniku sprzeciwu od nakazu wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11R_1.1.2.G_W)
 • Liczba spraw (S11R_1.1.2.G_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
13 Ewidencja i przyczyny ponownych wpisów Ewidencja i przyczyny ponownych wpisów oraz rodzaje załatwień spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11R_1.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11R_1.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
14 Liczba sesji i wyznaczonych spraw Liczba sesji i wyznaczonych spraw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11R_1.2.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11R_1.2.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
15 Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11R_1.2.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11R_1.2.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
16 Ustanowienie pełnomocnika z urzędu Ustanowienie pełnomocnika z urzędu
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11R_1.2.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11R_1.2.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
17 Załatwienie spraw przez referendarzy Załatwienie spraw przez referendarzy
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11R_1.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11R_1.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
18 Terminowość sporządzania uzasadnień Terminowość sporządzania uzasadnień
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11R_1.4_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11R_1.4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
19 Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (łącznie z czasem trwania mediacji)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11R_2.1.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11R_2.1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
20 Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11R_2.1.1.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11R_2.1.1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
21 Sprawy zawieszone Sprawy zawieszone nie zakreślone od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (wykazane w dziale 2.1.1.) (łącznie z czasem trwania mediacji)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11R_2.1.1.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11R_2.1.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
22 Sprawy zawieszone Sprawy zawieszone nie zakreślone od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (wykazane w dziale 2.1.1.) (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11R_2.1.1.A.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11R_2.1.1.A.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
23 Ewidencja spraw Liczba spraw zakreślonych w urządzeniu ewidencyjnym w wyniku zawieszenia postępowania (łącznie z czasem trwania mediacji)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11R_2.1.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11R_2.1.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
24 Ewidencja spraw Liczba spraw zakreślonych w urządzeniu ewidencyjnym w wyniku zawieszenia postępowania (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11R_2.1.2.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11R_2.1.2.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
25 Czas trwania postępowania sądowego Czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia uprawomocnienia się sprawy w I instancji (łącznie z czasem trwania mediacji)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11R_2.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11R_2.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
26 Czas trwania postępowania sądowego Czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia uprawomocnienia się sprawy merytorycznie zakończonej (wyrokiem, orzeczeniem) w I instancji (łącznie z czasem trwania mediacji)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11R_2.2.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11R_2.2.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
27 Czas trwania postępowania sądowego Czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia uprawomocnienia się sprawy w I instancji (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11R_2.2.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11R_2.2.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
28 Czas trwania postępowania sądowego Czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia uprawomocnienia się sprawy merytorycznie zakończonej (wyrokiem, orzeczeniem) w I instancji (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11R_2.2.1.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11R_2.2.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
29 Czas trwania mediacji Czas trwania wszystkich mediacji w sprawie od dnia wydania postanowienia o skierowaniu stron do mediacji do dnia zakończenia mediacji
 • P (S11R_2.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11R_2.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
30 Czas trwania mediacji Czas trwania mediacji niezakończonych w sprawie od dnia wydania postanowienia o skierowaniu stron do mediacji do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego
 • P (S11R_2.3.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11R_2.3.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
31 Wyznaczenie pierwszej rozprawy/posiedzenia spraw Wyznaczenie pierwszej rozprawy / posiedzenia spraw (od dnia pierwotnego wpływu / wpisu sprawy wraz ze sprawami zawieszonymi poprzednio zakreślonymi do dnia, w którym odbyła się pierwsza rozprawa / posiedzenie
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11R_3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11R_3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
32 Terminowość postępowania międzyinstancyjnego Terminowość postępowania międzyinstancyjnego w pierwszej instancji
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11R_4.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11R_4.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
33 Kontrolka skarg Kontrolka skarg (w wydziale, którego sprawy skarga dotyczy) (§ 4485 ust. 1 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11R_4.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11R_4.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
34 Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału) Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11R_5.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11R_5.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
35 Obsada Sądu (Wydziału) Obsada Sądu (Wydziału)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11R_5.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11R_5.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
36 Prawomocnie zasądzone odszkodowania i zadośćuczynienia Prawomocnie zasądzone odszkodowania i zadośćuczynienia (w okresie sprawozdawczym)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11R_6_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11R_6_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
37 Sprawy wielotomowe Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych wielotomowe
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11R_7_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11R_7_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
38 Liczba biegłych/podmiotów wydających opinie w sprawach Liczba biegłych / podmiotów wydających opinie w sprawach (z wył. tłumaczy przysięgłych)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11R_9.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11R_9.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
39 Terminowość sporządzania opinii pisemnych Terminowość sporządzania opinii pisemnych (z wył. tłumaczy przysięgłych)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11R_9.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11R_9.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
40 Terminowość przyznawania wynagrodzeń Terminowość przyznawania wynagrodzeń za sporządzenie opinii pisemnych i ustnych oraz za stawiennictwo (z wył. tłumaczy przysięgłych)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11R_9.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11R_9.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
41 Liczba powołań tłumaczy Liczba powołań tłumaczy
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
42 Terminowość sporządzania tłumaczeń pisemnych Terminowość sporządzania tłumaczeń pisemnych
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11R_10.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
43 Terminowość przyznawania wynagrodzeń Terminowość przyznawania wynagrodzeń za sporządzenie tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz za stawiennictwo
 • Wyszczególnienie - kolumna (S11R_10.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
44 Obciążenia administracyjne respondentów Obciążenia administracyjne respondentów
 • Wyszczególnienie - wiersz (S11R_11_W)
 • Liczba (S11R_11_K)
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego