Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
PK-P1N - sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie zwierzchniego nadzoru służbowego sprawowanego przez prokuratora nadrzędnego w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Sprawy z udziałem prokuratora przed sądem okręgowym lub apelacyjnym i przed NSA Sprawy z udziałem prokuratora przed sądem okręgowym lub apelacyjnym i przed NSA
  • Wyszczególnienie - wiersz (P1N_2_W)
  • Wyszczególnienie - kolumna (P1N_2_K)
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Ewidencja spraw Ewidencja spraw ogółem
  • Wyszczególnienie - wiersz (P1N_1_W)
  • Wyszczególnienie - kolumna (P1N_1_K)
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego