Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MS-S7 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Wszczęte postępowania i rozstrzygnięcia Wszczęte postępowania i rozstrzygnięcia wobec osób osądzonych w pierwszej instancji z wyłączeniem kks
 • Wyszczególnienie - wiersz (S07R_1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S07R_1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Wymiar grzywny samoistnej Wymiar grzywny (samoistnej) w złotych
 • Wyszczególnienie - wiersz (S07R_1.A_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S07R_1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Osądzeni według rodzajów wykroczeń Osądzeni według rodzajów wykroczeń z kodeksu karnego skarbowego
 • Wyszczególnienie - wiersz (S07R_2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S07R_2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Obciążenia administracyjne respondentów Obciążenia administracyjne respondentów
 • Wyszczególnienie - wiersz (S07R_3_W)
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego