Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MS-S20KW - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ewidencja spraw Ewidencja spraw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20K_1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20K_1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Ewidencja spraw Wpływ spraw dot. Dziennika ksiąg wieczystych
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20K_1.A_W)
 • Liczba (S20K_1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Ewidencja spraw Załatwione sprawy przez:
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20K_1.B_W)
 • Liczba (S20K_1.B_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Ewidencja spraw Wpływ spraw dot. Dziennika ksiąg wieczystych z wniosku / zawiadomienia złożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20K_1.C_W)
 • Liczba (S20K_1.C_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Ewidencja spraw Wpływ spraw dot. Dziennika ksiąg wieczystych ponownie wpisanych przekazanych z innej jednostki w wyniku zmian organizacyjnych
 • Liczba (S20K_1.D_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Ewidencja spraw Załatwienia spraw dot. Dziennika ksiąg wieczystych poprzez przekazanie do innej jednostki w wyniku zmian organizacyjnych
 • Liczba (S20K_1.E_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Ewidencja spraw Załatwienia spraw dot. Dziennika ksiąg wieczystych z wniosku / zawiadomienia złożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
 • Liczba (S20K_1.F_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Stan ksiąg wieczystych Stan ksiąg wieczystych w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20K_2.1_W)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
9 Ewidencja spraw Liczba ksiąg w okresie sprawozdawczym
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20K_2.2_W)
 • Liczba ksiąg (S20K_2.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
10 Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20K_3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20K_3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
11 Liczba wnoszonych środków zaskarżenia Liczba wnoszonych środków zaskarżenia
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20K_4.1_W)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
12 Terminowość przekazania / rozpoznania środków zaskarżenia Terminowość przekazania / rozpoznania środków zaskarżenia
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20K_4.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20K_4.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
13 Kontrolka skarg Kontrolka skarg w sprawach cywilnych (w wydziale, którego sprawy skarga dotyczy) (§ 44851. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej ;
 • Skargi na pracę sądu (S20K_5_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20K_5_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
14 Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału) Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału)
 • Sędziowie w wydziałach wieczysto-księgowych (S20K_6.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20K_6.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
15 Obsada Sądu (Wydziału) Obsada Sądu (Wydziału)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20K_6.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S20K_6.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
16 Obciążenia administracyjne respondentów Obciążenia administracyjne respondentów
 • Wyszczególnienie - wiersz (S20K_7_W)
 • Liczba (S20K_7_K)
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego