Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
G-09.6 - sprawozdanie o zatrudnieniu, wydajności, płacach i przepracowanym czasie pracy w górnictwie węgla kamiennego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Pracujący, w tym zatrudnieni Zatrudnieni w górnictwie węgla kamiennego
 • Struktura zatrudnienia w gwk
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • ostatni dzień miesiąca
2 Ruch zatrudnionych Odejścia z górnictwa węgla kamiennego
 • Odejścia z gwk i ich przyczyny
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
 • ostatni dzień miesiąca
3 Ruch zatrudnionych Przyjęcia do górnictwa węgla kamiennego
 • Przyjęcia do gwk i ich źródła
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
 • ostatni dzień miesiąca
4 Pracujący, w tym zatrudnieni Zatrudnieni w górnictwie węgla kamiennego
 • Bilans zatrudnienia gwk - liczba zatrudnionych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • ostatni dzień miesiąca
5 Pracujący, w tym zatrudnieni Zatrudnieni posiadający uprawnienia emerytalne
 • Uprawnienia emerytalne w jednostkach górnictwa węgla kamiennego
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • ostatni dzień miesiąca
6 Pracujący, w tym zatrudnieni Zatrudnieni posiadający uprawnienia emerytalne
 • Zatrudnienie w gwk , ktorzy nabyli/nabędą uprawnienia emerytalne
 • Rok nabycia uprawnień emerytalnych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Czas pracy Czas przepracowany
 • Rodzaje przepracowanych i nieprzepracowanych dniówek - G-09.6
Rozwiń grupowanie
 • dniówka
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca miesiąca
8 Produkcja i jakość węgla kamiennego Produkcja węgla kamiennego
 • Struktura wydobycia z robót eksploatacyjnych - G-09.6
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca miesiąca
9 Produkcja i jakość węgla kamiennego Produkcja węgla kamiennego
 • Wskaźniki wydajności - G-09.6
Rozwiń grupowanie
 • kg
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca miesiąca