Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
RRW-27 - sprawozdanie ze skupu surowców oraz produkcji przetworów mlecznych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Mleko i przetwory mleczne Zużycie mleka pełnego
 • Przetwory mleczne 5
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Mleko i przetwory mleczne Zużycie mleka odtłuszczonego
 • Przetwory mleczne 6
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Mleko i przetwory mleczne Zużycie białka mlecznego do wytworzenia przetworów mlecznych
 • Przetwory mleczne 4
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Mleko i przetwory mleczne Zużycie tłuszczu mlecznego do wytworzenia przetworów mlecznych
 • Przetwory mleczne 3
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
6 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
7 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
8 Mleko i przetwory mleczne Skup mleka i innych surowców mlecznych
 • Mleko i surowce mleczne 1
Rozwiń grupowanie
 • t
 • tys. l
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Mleko i przetwory mleczne Zawartość tłuszczu
 • Mleko i surowce mleczne 2
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Mleko i przetwory mleczne Zawartość białka
 • Mleko i surowce mleczne 3
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Mleko i przetwory mleczne Gotowe przetwory mleczne przeznaczone do dystrybucji
 • Przetwory mleczne 2
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok