Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
G-04 - sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
G-04 - sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Producenci środków ochrony roślin, importerzy środków ochrony roślin;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 11 lutego 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Główny Urząd Statystyczny;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 15 marca 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 15 kwietnia 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Środki ochrony roślin.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.13
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019