Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MZ-10A - sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Kadra medyczna Lekarze posiadający prawo wykonywania zawodu medycznego
 • województwo
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Kadra medyczna Lekarze posiadający prawo wykonywania zawodu medycznego
 • województwo
 • wiek
 • płeć (m, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Kadra medyczna Lekarze posiadający prawo wykonywania zawodu medycznego
 • województwo
 • wykształcenie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Kadra medyczna Lekarze dentyści posiadający prawo wykonywania zawodu medycznego
 • województwo
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Kadra medyczna Lekarze dentyści posiadający prawo wykonywania zawodu medycznego
 • województwo
 • wiek
 • płeć (m, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Kadra medyczna Lekarze dentyści posiadający prawo wykonywania zawodu medycznego
 • województwo
 • wykształcenie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia