Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Lekarze dentyści posiadający prawo wykonywania zawodu medycznego
Pozycja grupowania:
województwo
Pozycja grupowania:
wykształcenie
Jednostka
miary
Województwanie wykonujący zawodu
Województwastażyści