Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
PK-P1CA - sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach cywilnych i administracyjnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ewidencja spraw o udostępnienie informacji publicznej Ewidencja spraw o udostępnienie informacji publicznej i środków odwoławczych od decyzji w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej (rejestr "Ip")
 • Wyszczególnienie - wiersz (P1CA_4_W)
 • Liczby (P1CA_4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Postępowanie w sprawach nieletnich Postępowanie w sprawach nieletnich o czyny karalne (repertorium "Pn")
 • Wyszczególnienie - wiersz (P1CA_3_W)
 • Liczby (P1CA_3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Ewidencja spraw administracyjnych Środki zaskarżenia i wnioski w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym (repertorium "Pa")
 • Wyszczególnienie - wiersz (P1CA_2.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (P1CA_2.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym oraz sądowym Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym oraz w postępowaniu sądowym przed wojewódzkim sądem administracyjnym (repertorium "Pa")
 • Wyszczególnienie - wiersz (P1CA_2.2_W)
 • Liczby (P1CA_2.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Ewidencja spraw administracyjnych Ewidencja spraw administracyjnych (repertorium "Pa")
 • Wyszczególnienie - wiersz (P1CA_2.1_W)
 • Liczby (P1CA_2.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Środki zaskarżenia Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym (repertorium "Pc")
 • Wyszczególnienie - wiersz (P1CA_1.2.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (P1CA_1.2.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Udział prokuratora w postępowaniu sądowym I instancji Udział prokuratora w postępowaniu przed sądem I instancji (repertorium "Pc")
 • Wyszczególnienie - wiersz (P1CA_1.2_W)
 • Liczba (P1CA_1.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Ewidencja spraw i czynności prokuratora w sprawach cywilnych Ewidencja spraw i czynności prokuratora w sprawach cywilnych, gospodarczych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w sprawach rodzinnych (repertorium "Pc")
 • Wyszczególnienie - wiersz (P1CA_1.1_W)
 • Liczba spraw (P1CA_1.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego