Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
KNF-03 - sprawozdanie statystyczne powszechnych towarzystw emerytalnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Komisji Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
KNF-03 - sprawozdanie statystyczne powszechnych towarzystw emerytalnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Powszechne towarzystwa emerytalne;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 10 sierpnia 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 11 lutego 2019 r. za II półrocze 2018 r., do 11 lutego 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Komisja Nadzoru Finansowego
Komisja Nadzoru Finansowego;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 1 kwietnia 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność powszechnych towarzystw emerytalnych. Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.09