Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
SSI-10G - wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Data sporządzenia / sprawdzenia Zmienna określająca czas
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
2 Dochody gospodarstw domowych Proszę podać przeciętny miesięczny dochód netto uzyskany w 2018 r. (po odliczeniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne) przez wszystkich członków gospodarstwa domowego-przedział, w którym dochód ten się mieści Zmienna jakościowa
 • rok
3 Dochody gospodarstw domowych Proszę podać przeciętny miesięczny dochód netto uzyskany w 2018 r. (po odliczeniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne) przez wszystkich członków gospodarstwa domowego-orientacyjna wartość
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Proszę określić orientacyjne wydatki gospodarstwa domowego poniesione w 2018 r. na oprogramowanie komputerowe (w tym gry lub aplikacje)
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Proszę określić orientacyjne wydatki gospodarstwa domowego poniesione w 2018 r. na sprzęt komputerowy i urządzenia peryferyjne (drukarki, skanery, modemy, dyski wymienne) oraz akcesoria i materiały eksploatacyjne (podkładki pod myszy, tusze lub tonery do drukarek, nośniki danych, np. płyty CD / DVD)
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Jakie są przyczyny braku dostępu do Internetu w Pana / Pani domu? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Jakie są przyczyny braku szerokopasmowego dostępu do Internetu (np. przez sieć telewizji kablowej lub DSL) w Pana / Pani domu? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
8 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Jakie rodzaje połączeń internetowych są dostępne w Pana / Pani domu? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
9 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Czy Pan / Pani lub inni członkowie gospodarstwa domowego mają dostęp do Internetu w domu (poprzez dowolne urządzenie, uwzględniając również urządzenia przenośne, np. smartfony, laptopy, tablety)? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
10 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Czy Pan / Pani lub inni członkowie gospodarstwa domowego mają dostęp do komputera (dowolnego typu: stacjonarnego, laptopa, netbooka, tableta, wyłączając smartfony) w domu? Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
11 Uczniowie Uczniowie Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
12 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
13 Cechy demograficzne osób Wiek Zmienna opisowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
14 Dane identyfikacyjne Imię członka gospodarstwa domowego Zmienna opisowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
15 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Wylosowane mieszkanie Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
16 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Przyczyny odmowy Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
17 Dane identyfikacyjne Identyfikator osoby Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
18 Dane identyfikacyjne Numer ankietera Zmienna identyfikacyjna
19 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Uwagi ankietera Zmienna opisowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
20 Obciążenie respondentów Czas trwania wywiadu
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
21 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Przyczyna nieprzeprowadzenia wywiadu Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
22 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Wywiad w gospodarstwie domowym Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
23 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Przyczyna nienawiązania kontaktu z mieszkańcami Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu