Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przyczyna nieprzeprowadzenia wywiadu
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Przyczyna nieprzeprowadzenia wywiadu
Nazwa pozycji
brak badanego gospodarstwa domowego
odmowa wzięcia udziału w badaniu wyrażona przez całe gospodarstwo domowe
brak możliwości nawiązania kontaktu z mieszkańcami/gospodarstwem domowym z powodu podeszłego wieku, choroby, alkoholizmu - zmiana czasowa
brak możliwości nawiązania kontaktu z mieszkańcami/gospodarstwem domowym z powodu bariery językowej - zmiana czasowa
inne