Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jakie są przyczyny braku szerokopasmowego dostępu do Internetu (np. przez sieć telewizji kablowej lub DSL) w Pana/Pani domu?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Przyczyny braku szerokopasmowego dostępu do Internetu
Nazwa pozycji
zbyt wysokie koszty
brak potrzeby
brak technicznych możliwości podłączenia w moim rejonie
mam dostęp szerokopasmowy w innym miejscu (np. w pracy)
inne powody