Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jakie są przyczyny braku dostępu do Internetu w Pana/Pani domu?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Przyczyny braku dostępu do Internetu
Nazwa pozycji
posiadanie dostępu do Internetu w innym miejscu
niechęć do Internetu (ze względu na szkodliwe treści itp.)
brak potrzeby korzystania z Internetu (nieużyteczny lub nieinteresujące dla członków mojego gospodarstwa domowego)
zbyt wysokie koszty sprzętu
zbyt wysokie koszty dostępu (np. opłaty telefoniczne, abonament internetowy)
brak odpowiednich umiejętności
względy prywatności lub bezpieczeństwa
brak technicznej możliwości korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu
brak technicznej możliwości podłączenia do Internetu w ogóle (brak infrastruktury)
niepełnosprawność
inne powody