Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wylosowane mieszkanie
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Nawiązanie kontaktu
Nazwa pozycji
nawiązano kontakt z mieszkańcami
nie nawiązano kontaktu