Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przyczyny odmowy
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Przyczyny odmowy
Nazwa pozycji
niechęć do badania
pytania są zbyt trudne
brak czasu
inne