Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2019

Zestaw:
BR-04 - badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
BR-04 - badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Gospodarstwa domowe;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 0,3%
Raz w kwartale do 19 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r., do 22 lipca 2019 r. za II kwartał 2019 r., do 18 października 2019 r. za III kwartał 2019 r., do 17 stycznia 2020 r. za IV kwartał 2019 r.;

dobrowolne
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni;
ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Obciążenie respondentów. Rozchody gospodarstw domowych. Wyposażenie gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania. Zasobność gospodarstw domowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.01 1.44.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019