Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
R-08 - sprawozdanie o wynikach produkcji ogrodniczej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Powierzchnia upraw ogrodniczych w gospodarstwach rolnych Powierzchnia uprawy drzew i krzewów owocowych w sadach oraz plantacji jagodowych
 • Gatunki drzew i krzewów owocowych oraz plantacje jagodowe (łącznie z truskawkami i poziomkami gruntowymi)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
3 Powierzchnia upraw ogrodniczych w gospodarstwach rolnych Drzewa i krzewy owocowe w sadach
 • Gatunki drzew i krzewów owocowych (bez plantacji jagodowych oraz truskawek i poziomek gruntowych)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
4 Powierzchnia upraw ogrodniczych w gospodarstwach rolnych Powierzchnia uprawy drzew zdolnych do owocowania w sadach
 • Gatunki drzew owocowych
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
5 Powierzchnia upraw ogrodniczych w gospodarstwach rolnych Powierzchnia uprawy owocujących drzew i krzewów w sadach oraz plantacji jagodowych
 • Gatunki drzew i krzewów owocowych oraz plantacje jagodowe (łącznie z truskawkami i poziomkami gruntowymi)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
6 Powierzchnia upraw ogrodniczych w gospodarstwach rolnych Drzewa owocujące w sadach
 • Gatunki drzew owocowych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
7 Zbiory upraw ogrodniczych w gospodarstwach rolnych Prognoza zbiorów owoców
 • Gatunki drzew i krzewów owocowych oraz plantacje jagodowe (łącznie z truskawkami i poziomkami gruntowymi)
Rozwiń grupowanie
 • dt
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
8 Zbiory upraw ogrodniczych w gospodarstwach rolnych Zbiory owoców
 • Gatunki drzew, krzewów owocowych i plantacje jagodowe (łącznie z truskawkami i poziomkami gruntowymi oraz jabłkami do przemysłu)
Rozwiń grupowanie
 • dt
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
9 Zbiory upraw ogrodniczych w gospodarstwach rolnych Zbiory owoców przeznaczone na sprzedaż
 • Gatunki drzew i krzewów owocowych oraz plantacje jagodowe (łącznie z truskawkami i poziomkami gruntowymi)
Rozwiń grupowanie
 • dt
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
10 Powierzchnia upraw ogrodniczych w gospodarstwach rolnych Powierzchnia szkółek drzew owocowych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
11 Powierzchnia upraw ogrodniczych w gospodarstwach rolnych Powierzchnia szkółek krzewów owocowych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
12 Powierzchnia upraw ogrodniczych w gospodarstwach rolnych Wykarczowania drzew owocowych
 • szt.
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
13 Powierzchnia upraw ogrodniczych w gospodarstwach rolnych Wykarczowania krzewów owocowych
 • szt.
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
14 Powierzchnia upraw ogrodniczych w gospodarstwach rolnych Nasadzenia drzew owocowych
 • szt.
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
15 Powierzchnia upraw ogrodniczych w gospodarstwach rolnych Nasadzenia krzewów owocowych
 • szt.
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
16 Powierzchnia upraw ogrodniczych w gospodarstwach rolnych Powierzchnia uprawy warzyw gruntowych
 • Gatunki warzyw gruntowych
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
17 Zbiory upraw ogrodniczych w gospodarstwach rolnych Prognoza zbiorów warzyw gruntowych
 • Gatunki warzyw gruntowych
Rozwiń grupowanie
 • dt
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
18 Zbiory upraw ogrodniczych w gospodarstwach rolnych Zbiory warzyw gruntowych
 • Gatunki warzyw gruntowych
Rozwiń grupowanie
 • dt
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
19 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
20 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety