Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
R-06 - sprawozdanie o powierzchni i zbiorach roślin pastewnych i pozostałych według użytkowania
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych Powierzchnia upraw
  • Rośliny pastewne i pozostałe wg użytkowania-powierzchnia R-06
Rozwiń grupowanie
  • ha
Zmienna ilościowa
  • 1 czerwca
3 Zbiory upraw rolnych w gospodarstwach rolnych Zbiory ziemiopłodów
  • Rośliny pastewne i pozostałe wg użytkowania- zbiory R-06
Rozwiń grupowanie
  • dt
Zmienna ilościowa
  • rok
4 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety
5 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety