Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
C-07-C - notowania cen detalicznych środków produkcji rolniczej (notowania centralne)
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ceny detaliczne Cena detaliczna
  • Lista reprezentantów środków produkcji rolniczej (notowania centralne)
Rozwiń grupowanie
  • PLN
Zmienna ilościowa
  • miesiąc