Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
H-01s - sprawozdanie o sprzedaży detalicznej i hurtowej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Sprzedaż detaliczna i hurtowa Sprzedaż detaliczna towarów (łącznie z podatkiem VAT)
 • Struktura sprzedaży detalicznej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Sprzedaż detaliczna i hurtowa Sprzedaż detaliczna towarów (łącznie z podatkiem VAT)
 • Struktura sprzedaży detalicznej
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Sprzedaż detaliczna i hurtowa Sprzedaż hurtowa (łącznie z podatkiem VAT)
 • Sprzedaż hurtowa
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
5 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
6 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety