Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
DNU-R - roczne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Międzynarodowy handel usługami Wartość usług dostarczonych nierezydentom
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Międzynarodowy handel usługami Wartość usług nabytych od nierezydentów
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
4 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety
5 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety