Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
CBSG/01 - badanie podmiotów małych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Gospodarka nieobserwowana Oczekiwania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą Zmienna jakościowa
 • rok
2 Gospodarka nieobserwowana Spełnienie oczekiwań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Zmienna jakościowa
 • rok
3 Gospodarka nieobserwowana Miesięczny dochód brutto właściciela
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Gospodarka nieobserwowana Opłacalność działalności gospodarczej Zmienna jakościowa
 • rok
5 Gospodarka nieobserwowana Przyczyny kontynuowania działalności gospodarczej Zmienna jakościowa
 • rok
6 Gospodarka nieobserwowana Bariery rozwoju firmy Zmienna jakościowa
 • rok
7 Gospodarka nieobserwowana Możliwość osiągania wyższych przychodów w branży Zmienna jakościowa
 • rok
8 Gospodarka nieobserwowana Procent zwiększenia przychodu
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Gospodarka nieobserwowana Możliwość osiągania wyższych przychodów w firmie Zmienna jakościowa
 • rok
10 Gospodarka nieobserwowana Podejmowane działania Zmienna jakościowa
 • rok
11 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
12 Gospodarka nieobserwowana Średnioroczne koszty działalności gospodarczej
 • rodzaje kosztów
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Gospodarka nieobserwowana Pracujący w firmie
 • rodzaje pracujących
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Gospodarka nieobserwowana Miesięczny przychód firmy
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Gospodarka nieobserwowana Miesięczne wynagrodzenia brutto wszystkich pracowników
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Gospodarka nieobserwowana Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Gospodarka nieobserwowana Średnia marża handlowa
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Gospodarka nieobserwowana Przeciętne miesięczne wynagrodzenie netto
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Gospodarka nieobserwowana Zwiększenie zatrudnienia Zmienna jakościowa
 • rok
20 Gospodarka nieobserwowana Zmniejszenie zatrudnienia Zmienna jakościowa
 • rok
21 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety