Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Opłacalność działalności gospodarczej
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Opłacalność działalności gospodarczej


Brak rozwinięcia wymiarów