Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MS-S10g wojsk. - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ewidencja spraw Ewidencja spraw w wykazach wykonawczych
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WG_1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10WG_1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WG_10.1_W)
 • Sprawy (S10WG_10.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności – zażalenia
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WG_10.2_W)
 • Liczby (S10WG_10.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Inne orzeczenia sądu penitencjarnego Inne orzeczenia sądu penitencjarnego i zarządzenia sędziego penitencjarnego (wykaz Pen)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WG_11_W)
 • Liczby (S10WG_11_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Zawieszenie postępowania wykonawczego w trybie art. 15 § 2 kkw Zawieszenie postępowania wykonawczego w trybie art. 15 § 2 kkw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WG_12_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10WG_12_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Umorzenie postępowania wykonawczego w trybie art. 15 § 1 kkw Umorzenie postępowania wykonawczego w trybie art. 15 § 1 kkw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WG_13_W)
 • Liczba osób (w okresie sprawozdawczym) (S10WG_13_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Obciążenia administracyjne respondentów Obciążenia administracyjne respondentów
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WG_14_W)
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Warunkowe umorzenie postępowania Warunkowe umorzenie postępowania
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WG_2.1_W)
 • Sprawy (S10WG_2.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
9 Wykonywanie środków karnych, obowiązków w okresie warunkowego umorzenia postępowania Wykonywanie środków karnych, obowiązków w okresie warunkowego umorzenia postępowania
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WG_2.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10WG_2.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
10 Dozór w okresie warunkowego umorzenia postępowania Dozór w okresie warunkowego umorzenia postępowania
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WG_2.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10WG_2.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
11 Warunkowe umorzenie postępowania Podjęcie warunkowego umorzenia postępowania (w okresie sprawozdawczym)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WG_2.4_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10WG_2.4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
12 Wykonywanie kary grzywny Wykonywanie kary grzywny samoistnej - orzeczenia
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WG_3.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10WG_3.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
13 Wykonywanie kary grzywny Wykonywanie kary grzywny orzeczonej przy zastosowaniu przepisów przejściowych ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. - Art. 16 ust. 1 pkt
 • Liczba (S10WG_3.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
14 Wykonywanie kary grzywny Wykonywanie kary grzywny orzeczonej obok kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WG_3.2_W)
 • Sprawy (S10WG_3.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
15 Zastępcza kara pozbawienia wolności Zastępcza kara pozbawienia wolności orzeczona w okresie sprawozdawczym w zamian za nieuiszczoną grzywnę
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WG_3.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10WG_3.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
16 Wykonywanie kary ograniczenia wolności Wykonywanie kary ograniczenia wolności
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WG_4.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10WG_4.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
17 Wykonywanie kary ograniczenia wolności Wpływ kary ograniczenia wolności orzeczonej przy zastosowaniu przepisów przejściowych ustawy z dn. 20 lutego 2015 r.
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WG_4.1.A_W)
 • Liczba (S10WG_4.1.A_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
18 Wykonywanie pracy społecznie użytecznej Wykonywanie pracy społecznie użytecznej orzekanej w zamian za nieuiszczoną grzywnę
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WG_4.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10WG_4.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
19 Odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego Wnioski o udzielenie zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (s.d.e.)
 • W okresie sprawozdawczym (S10WG_5.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10WG_5.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
20 Odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego Podmioty, które złożyły wnioski o udzielenie zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
 • W okresie sprawozdawczym (S10WG_5.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10WG_5.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
21 Odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego Liczba osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WG_5.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10WG_5.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
22 Środek karny zakazu wstępu na imprezę masową Środek karny zakazu wstępu na imprezę masową z obowiązkiem przebywania skazanego w określonych miejscach stałego pobytu kontrolowany w sposób określony w przepisach o wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WG_5.4_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10WG_5.4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
23 Warunkowe przedterminowe zwolnienie Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WG_5.5_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10WG_5.5_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
24 Odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego Wykonywanie kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WG_5.6_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10WG_5.6_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
25 Liczba orzeczeń oraz osób skierowanych do wykonania Liczba orzeczeń oraz osób skierowanych do wykonania, w których zawarto rozstrzygnięcie wydane na podstawie art. 62 kk i 77 § 2 kk
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WG_6.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10WG_6.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
26 Skazani nieosadzeni w aresztach śledczych lub zakładach karnych Skazani nieosadzeni w aresztach śledczych lub zakładach karnych, przyczyny nieosadzenia (wykaz Wp)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WG_6.2_W)
 • Liczby (S10WG_6.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
27 Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności – osoby
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WG_6.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10WG_6.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
28 Warunkowe zawieszenie wykonania kary Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności w trybie art. 152 kkw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WG_6.4_W)
 • Orzeczenia (S10WG_6.4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
29 Warunkowe zawieszenie wykonania kary Warunkowe zawieszenie wykonania kary
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WG_7.1_W)
 • Sprawy Wkz (S10WG_7.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
30 Wykonywanie środków karnych, obowiązków w okresie warunkowego zawieszenia kary Wykonywanie środków karnych, obowiązków w okresie warunkowego zawieszenia kary
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WG_7.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10WG_7.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
31 Orzeczenia będące wynikiem działania sądu z urzędu Orzeczenia będące wynikiem działania sądu z urzędu lub rozpoznania wniosku w przedmiocie dozoru oraz obowiązków w okresie próby przy warunkowym zawieszeniu kary (w okresie sprawozdawczym)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WG_7.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10WG_7.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
32 Dozór w okresie warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności Dozór w okresie warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności – osoby, przyczyny zakończenia
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WG_7.4_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10WG_7.4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
33 Zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej Zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej (w okresie sprawozdawczym) – wykaz Wkz
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WG_7.5_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10WG_7.5_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
34 Warunkowe przedterminowe zwolnienie Warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WG_8.1_W)
 • Sprawy (S10WG_8.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
35 Warunkowe przedterminowe zwolnienie Warunkowe przedterminowe zwolnienie – wnioski / działanie z urzędu / zażalenia
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WG_8.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10WG_8.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
36 Warunkowe przedterminowe zwolnienie Wykonywanie obowiązków w okresie warunkowego przedterminowego zwolnienia
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WG_8.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10WG_8.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego
37 Orzeczenia będące wynikiem działania sądu z urzędu Orzeczenia będące wynikiem działania sądu z urzędu lub rozpoznania wniosku w przedmiocie dozoru oraz obowiązków w okresie próby przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu (w okresie sprawozdawczym)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WG_8.4_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10WG_8.4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
38 Dozór w okresie warunkowego przedterminowego zwolnienia Dozór w okresie warunkowego przedterminowego zwolnienia – osoby, przyczyny zakończenia
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WG_8.5_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10WG_8.5_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
39 Odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia Odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia (w okresie sprawozdawczym)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WG_8.6_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10WG_8.6_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
40 Orzeczenia na podstawie art. 94 kk i art. 96 kk Orzeczenia na podstawie art. 94 kk i art. 96 kk
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WG_9.1_W)
 • Liczba (S10WG_9.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
41 Orzeczenia na podstawie art. 95a kk Orzeczenia na podstawie art. 95a kk (wykaz Wp)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WG_9.2_W)
 • Liczba (S10WG_9.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
42 Wykonywanie środków zabezpieczających orzeczonych na podstawie art. 93a kk Wykonywanie środków zabezpieczających orzeczonych na podstawie art. 93a kk
 • Wyszczególnienie - wiersz (S10WG_9.3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S10WG_9.3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego