Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
MSWiA-46 - sprawozdanie zużycia krwi i jej składników w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSWiA
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Źródło danych:
MSWiA-46 - sprawozdanie zużycia krwi i jej składników w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSWiA
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSWiA;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 11 lutego 2019 r. za rok 2018;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Charakterystyka placówek leczniczych. Dane adresowe i terytorialne. Krwiodawstwo. Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019