Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2018

Zestaw:
S-11 - sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i doktorantów
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
S-11 - sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i doktorantów
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe szkoły wyższe i wyższe seminaria duchowne, z wyjątkiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 18 stycznia 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Doktoranci i doktoraty. Domy i stołówki studenckie. Obciążenie respondentów. Pomoc materialna dla uczących się. Studenci.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.27.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019