Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
R-CzBR - czerwcowe badanie rolnicze
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa gospodarstwa / jednostki Zmienna identyfikacyjna
2 Cechy organizacyjno-prawne Status prawny Zmienna jakościowa
 • 1 czerwca
3 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
5 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Numer telefonu, Adres e-mail) Zmienna adresowa
 • 1 czerwca
6 Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych Powierzchnia gospodarstwa rolnego
 • Powierzchnia gospodarstwa rolnego wg rodzajów gruntów R-CzBR
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
7 Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych Własność użytków rolnych
 • Użytki rolne w dobrej kulturze wg własności
Rozwiń grupowanie
 • ha
 • a
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
8 Środki ochrony roślin Korzystanie ze wsparcia wykwalifikowanych doradców w podejmowaniu decyzji w zakresie ochrony roślin Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
9 Środki ochrony roślin Podjęcie decyzji o konieczności zastosowania środków ochrony roślin.
 • Rodzaje pomocy w podejmowaniu decyzji o chronie roślin
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
10 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Podjęcie decyzji o zastosowaniu środków ochrony roślin z uwzględnieniem ich szkodliwości dla ludzi, pszczół i środowiska naturalnego Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
11 Nawozy naturalne Zużycie nawozów naturalnych w gospodarstwie
 • Rodzaj nawozu naturalnego
Rozwiń grupowanie
 • dt
 • m3
Zmienna ilościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
12 Środki ochrony roślin Zabiegi ochrony roślin
 • Rodzaj powierzchni - zabiegi ochrony roślin
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
13 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Wykonywanie zabiegów ochrony roślin w gospodarstwie rolnym Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
14 Nawozy naturalne Powierzchnia, na której zastosowano nawozy naturalne
 • Rodzaj nawozu naturalnego
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
15 Nawozy mineralne i wapniowe Zużycie nawozów mineralnych lub wapniowych
 • dt
 • l
Zmienna ilościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
16 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Gospodarstwo stosujące nawozy
 • Grupy nawozów
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
17 Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych Powierzchnia upraw jednorocznych i wieloletnich na cele energetycznne
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
18 Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych Powierzchnia upraw
 • Uprawa grzybów jadalnych
Rozwiń grupowanie
 • m2
Zmienna ilościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
19 Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych Powierzchnia upraw
 • Powierzchnia poplonów R-CzBR
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
20 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Gospodarstwa rolne wyposażone w opryskiwacze polowe lub sadownicze Zmienna jakościowa
 • 1 czerwca
21 Nawozy mineralne i wapniowe Powierzchnia, na której zastosowano nawozy mineralne
 • ha
Zmienna ilościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
22 Maszyny i urządzenia rolnicze Opryskiwacze polowe lub sadownicze
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
23 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Gospodarstwa rolne wyposażone w urządzenia do zabiegów ochrony roślin Zmienna jakościowa
 • 1 czerwca
24 Maszyny i urządzenia rolnicze Niestandardowe urządzenia do zabiegów ochrony roślin
 • Rodzaje niestandardowych urządzeń do zabiegów ochrony roślin
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
25 Dane adresowe i terytorialne Adres gospodarstwa rolnego (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu)
 • Siedziba użytkownika/gospodarstwa
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • 1 czerwca
26 Dane identyfikacyjne Imię pierwsze użytkownika gospodarstwa rolnego Zmienna identyfikacyjna
27 Dane identyfikacyjne Imię drugie użytkownika gospodarstwa rolnego Zmienna identyfikacyjna
28 Dane identyfikacyjne Nazwisko użytkownika gospodarstwa rolnego Zmienna identyfikacyjna
29 Dane identyfikacyjne Numer gospodarstwa rolnego w operacie do badań rolniczych Zmienna identyfikacyjna
30 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
31 Nawozy mineralne i wapniowe Powierzchnia, na której zastosowano nawozy wapniowe
 • ha
Zmienna ilościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
32 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
33 Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych Powierzchnia upraw
 • Grupy upraw trwałych
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
34 Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych Powierzchnia upraw
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
35 Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych Powierzchnia upraw
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
36 Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych Powierzchnia upraw
 • Truskawki i warzywa wg płodozmianu
 • Warzywa i truskawki
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
37 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Gospodarstwo rolne prowadzące chów / hodowlę zwierząt gospodarskich Zmienna jakościowa
 • 1 czerwca
38 Koniunktura w gospodarstwie rolnym Przyczyny niekorzystania z kwalifikowanego materiału siewnego Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
39 Koniunktura w gospodarstwie rolnym Przyczyny stosowania kwalifikowanego materiału siewnego Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
40 Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych Powierzchnia obsiana lub obsadzona kwalifikowanym materiałem siewnym
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca