Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Gospodarstwo rolne prowadzące chów/hodowlę zwierząt gospodarskich
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
nie
tak