Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia obsiana lub obsadzona kwalifikowanym materiałem siewnym
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Powierzchnia upraw obsiana materiałem kwalifikacyjnym
Symbol pozycji Nazwa pozycji
1.1.1.1.2 Pszenica jara
1.21.2 Pszenica jara (orkisz, płaskurka, samopsza, twarda)
1.22.4.2 Pszenica jara (orkisz, płaskurka, samopsza, twarda)
1.1.1.1.1 Pszenica ozima
1.21.1 Pszenica ozima (orkisz, płaskurka, samopsza, twarda)
1.22.4.1 Pszenica ozima (orkisz, płaskurka, samopsza, twarda)
1.1.1.2 Żyto
1.21.3 Żyto (jare, ozime, krzyca)
1.22.4.3 Żyto (jare, ozime, krzyca)
1.1.1.4 Owies
1.16.2.2 Wyka jara
1.17.2.2 Wyka jara
1.22.1.2.2 Wyka jara
1.16.2.1 Wyka ozima
1.17.2.1 Wyka ozima
1.22.1.2.1 Wyka ozima
1.3.4.3 Soja jadalna
1.6.4 Soja oleista
1.16.4.3 Łubin biały
1.17.4.3 Łubin biały
1.22.1.4.3 Łubin biały
1.16.4.1 Łubin wąskolistny
1.17.4.1 Łubin wąskolistny
1.22.1.4.1 Łubin wąskolistny
1.16.4.2 Łubin żółty
1.17.4.2 Łubin żółty
1.22.1.4.2 Łubin żółty
1.16.1 Peluszka na nasiona
1.22.1.1 Peluszka na przyoranie
1.17.1 Peluszka na zielonkę
1.16.3 Bobik na nasiona
1.22.1.3 Bobik na przyoranie
1.17.3 Bobik na zielonkę
1.1.2 Kukurydza na ziarno
1.15 Kukurydza na zielonkę
1.6.1.2 Rzepak i rzepik jary
1.21.18 Rzepak i rzepik jary
1.22.4.18 Rzepak i rzepik jary
1.6.1.1 Rzepak i rzepik ozimy
1.21.17 Rzepak i rzepik ozimy
1.22.4.17 Rzepak i rzepik ozimy
1.4 Ziemniaki
1.1.1.5.2 Pszenżyto jare
1.21.8 Pszenżyto jare
1.22.4.8 Pszenżyto jare
1.1.1.5.1 Pszenżyto ozime
1.21.7 Pszenżyto ozime
1.22.4.7 Pszenżyto ozime
1.21.6 Owies (bizantyjski, siewny, nagi, szorstki)
1.22.4.6 Owies (bizantyjski, siewny, nagi, szorstki)